đề kháng

Suy giảm hệ miễn dịch khiến trẻ dễ bị tiêu chảy

Suy giảm hệ miễn dịch là khi cơ thể giảm hay hoàn toàn không có khả năng đề kháng với sự tấn công của các tác nhân vi trùng từ bên ngoài. Từ đó, cơ thể rất dễ nhiễm trùng với mức độ nặng nề hơn người bình thường hay thậm chí còn ảnh hưởng

Suy giảm hệ miễn dịch khiến trẻ dễ bị tiêu chảy Read More »